CHARLOTTE GARDEN/ DÁNSKO

V roce 2004 byly dokončeny práce na úpravě dvora obytného bloku v Oesterbro v Kodani nazvaném Charlotte garden/ Charlottehaven. Návrh byl vytvořen ve studiu SLA založeném Stieg L. Anderssonem a v témže roce byl nominován na cenu Mies van der Rohe. Tento park se v následujících letech stal častým útočištěm nejenom pro obyvatele domů, které ho obklopují, ale i pro návštěvníky z jiných částí města.

Tvorba zahradně-architektonického ateliéru SLA hledá rovnováhu mezi přírodním a městským prostředím, a tak v procesu zrodu jejich návrhů hraje mimo jiné roli ekologické uvažování a udržitelnost rozvoje. V případě Charlotte garden má kompozice reprezentovat kousek krajiny v urbánním prostředí a geometrické uspořádání tak ustupuje přírozeným liniím. Předobrazem návrhu byla přímořská krajina s dunami. I pro obyvatele země, která nemá moře, je však její kompozice blízká, neboť připomíná linie krajiny pozorované z ptačí perspektivy. Jednotlivé části připomínají plošky krajinné matrice, dvě cesty protínající park připomínají vodoteče.

Výsadby jsou tvořeny především trávami, které svou barvou, texturou a vzrůstem dodávají parku v každém ročním období na barevnosti a tvarové variabilitě. Barvy se mění od modrých a zelených v létě ke zlatým tónům v zimním období. Svou roli ve variabilitě, která je ve skandinávském prostředí neobvyklá, hraje i pohyb rostlinného materiálu.

Záměrem autorů bylo park učinit zajímavý jak pro návštěvníka procházejícího se, tak pro obyvatele pozorujícího zahradu z bytů v okolních domech. Každý z těchto úhlů pohledu přináší jiný estetický zážitek. Umístění sezení v záhybech cest dodává posezení na intimitě, a v uživatelích vytváří pocit, jakoby seděli na vlastní zahradě. Tento pocit je podtržen i skutečností, že mobiliář netvoří pouze lavičky, jak je běžné, ale i stoly. Tuto intimitu je možné opustit posezením v kavárně či řáděním na dětském hřišti, které jsou též součástí celého projektu.

Zdroj:

www.sla.dk