NÁVRH RODINNÉ ZAHRADY NA MORAVĚ - ZAHRADA NA 3
studie 2014

Budoucí zahrada se nachází v obci na jihu Moravy a je tvořena dvěma pozemky o celkové výměře 1794 m2. Předmětné pozemky jsou situovány na hranici obce, přičemž ze severní a východní strany jsou obklopeny poli, ze západní strany přiléhá nezastavěný stavební pozemek a z jihu budoucí komunikace a rodinná zástavba. Na severovýchodě je viditelná dálnice D2.

V současné době probíhají práce na projektu stavby rodinného domu. Studie zahrady z tohoto projektu vychází, přičemž koncept domu je inspirací pro koncept zahrady. Cílem je dosažení vzájemného estetického a provozního vztahu mezi zahradou a domem. V konceptu studie zahrady se tak odráží minimalistický styl architektury domu, ale zároveň i respekt k okolní krajině a vegetaci, kdy rostlinný materiál, zejména kosterní dřeviny, bude tvořen rostlinami běžnými v blízkém okolí.

Projekt rodinného domu počítá na pozemku s umístěním tří objektů, funkčně rozdělených podle jednotlivých aktivit členů rodiny investora. Studie na tuto skutečnost navazuje a každé budově přiřazuje vlastní zahradu – k rodinnému domu minimalistickou zahradu, sníženou travnatou plochu se solitérním stromem a betonovým sedákem; k domku pro hosty/podnikání okrasnou zahradu a ke garáži užitkovou zahradu s ovocnými dřevinami.

Každá zahrada má vlastní solitéru, tj. habituelně výrazný strom (lípa srdčitá, javor mléč, ovocná třešeň na vysokokmeni). Odtud tedy pracovní název Zahrada na 3. Logiku konceptu doplňuje použití tří úrovní, tj. úroveň, na které stojí domy, snížená minimalistická zahrada a úroveň odpovídající výšce živých plotů. Dále použití záhonů, dřevin a popínavých rostlin, použití tří architektonizujících prvků jako je snížení u minimalistické zahrady, betonové cesty a stříhaný živý plot.