NÁVRH RODINNÉ ZAHRADY V PRAZE
studie 2014

Řešená zahrada se nachází v katastrálním území Horní Měcholupy v Praze. Dům, který klient obývá, je původní stavení, které prošlo rekonstrukcí. Zahrada sloužila jako užitková, nachází se na ní několik ovocných dřevin (švestka, broskvoň, jabloň) na nízkých podnožích (čtvrtkmeny). Na pozemku jsou situovány drobné stavby určené ke zbourání (kůlny). Řešený pozemek v současné době neposkytuje soukromí, na sousedních pozemcích se nacházejí nevzhledné budovy, které je nutné odclonit.

Návrh zahrady vychází ze skutečnosti, že dům i když je nově zrekonstruovaný si zachovává původní vzezření. Nejde tedy o novostavbu, ale citlivě zrekonstruovaný prostý, téměř stoletý dům. Současně jeho zahrada doposud vykazuje znaky svého původně užitkového charakteru. Návrh proto odkazuje na užitkovou historii zahrady a zachovává její prvky. V návrhu jsou řešeny shora uvedené problémy pozemku, tj. nedostatek intimního prostoru, odclonění nevzhledného sousedství či zamezení nežádoucích pohledů na pozemek a vytvářen prostor pro život klientů a jejich dětí.

Koncept vychází z dřívějšího užívání zahrady a zahrada je tak koncipována v duchu starých užitkových zahrad a skládá se ze stejných částí. Ve vstupní části do ulice je navržena předzahrádka. Předzahrádky byly reprezentačním prostorem určeným pro pohled z ulice, zde je vzhledem k severní orientaci pozemku navrženo osázení rostlinami snášejícími polostín a stín. Povrch příjezdové cesty by měl být z makadamu, tzv. alpská cesta. Vstupní část s předzahrádkou je oddělena dřevěnou zástěnou.

Další typickou součástí venkovských a užitkových zahrad bylo zápraží. Zde je zápražím intimní prostor u terasy domu oddělený dřevěnou zástěnou od užitkové části zahrady – sadu. Účelem dřevěných zástěn použitých v návrhu je odclonit pohledy z ulice a ze sousedních pozemků.

Třetí částí zahrady je sad, jsou v něm původní ovocné dřeviny, nově však i herní prvky pro děti, zahradní domek a též sezení.

Návrh zachovává většinu původních dřevin. Z řady 4 cypřišků a zeravů v blízkosti terasy je zachována nejvyšší thuja. Stříbrný smrk v předzahrádce bude ponechán do té doby, než vyroste vedle něj vysazený smrk ztepilý. Ovocné stromy jsou ponechány všechny. Do zahrady budou vysazeny dvě kosterní dřeviny – Třešeň pilovitá ‚Kanzan‘ (Prunus serrulata ‚Kanzan‘) do intimního prostoru zápraží a ořešák vlašský ‚Vilém‘ (Juglans regia ‚Vilém‘) do užitkové zahrady. Mezi dosavadní zákrsky budou vysazeny dvě ovocné třešě, které se navzájem opylují, jde o staré odrůdy ‚Napoleonova‘ a ‚Karešova‘.

Veškeré zachované zdi a ploty by měly být osázeny popínavými dřevinami, zejména loubincem třílaločným (Parthenocissus tricuspidata) a ve stinných částech břečťanem (Hedera helix), případně kvetoucími popínavkami. Zahradní cesta propojující jednotlivé části zahrady bude ze žulových kostek, které vlastní rodina klienta. Tento materiál má vazbu na rodinnou historii klienta a jako takový má individuální estetickou hodnotu.