NÁVRH VENKOVSKÉ ZAHRADY U NEVEKLOVA
studie 2011

Řešený pozemek přibližné o velikosti 4 000 m2 se nachází v malé osadě poblíž Neveklova. Má přímý kontakt s krajinou a v minulosti byl užíván jako sad, v nedávné době vykácený. Klienti si zde postavili novostavbu určenou k rekreačnímu využívání.

Koncept vychází z dřívějšího užívání zahrady a jejího kontaktu s okolní krajinou. Zahrada je tak koncipována v duchu starých venkovských zahrad a skládá se ze stejných částí.

V části orientované k příjezdové cestě je navržena předzahrádka. Předzahrádky byly reprezentačním prostorem určeným pro pohled z ulice, přičemž jejich půvab nespočívá v sofistikované kombinaci barev či druhů, ale v živelné a pestré směsi "babičkovských" květin, často se objevujících díky samovýsevu. Vjezd a vstup je navržen z žulové dlažby, směrem od domu nepravidelně zatravněné. Žula je materiál místní a při stavbě domu již použitý.

Zápraží, též pravidelná součást venkovských zahrad a usedlostí, je určeno k umístění sezení a mobilní zeleně (např. truhlíky s letničkami či bylinkami). Nízká zídka vyrovnávající terénní nerovnost navazuje na stávající zeď postavenou u domu. Materiálem je opět žula.

V další části zahrady se nachází ovocný sad. Pro tento koncept a rozměry zahrady je navrženo použítí starých ovocných odrůd na vysokokmenech. Jsou odolnější, dlouhověké a prostor díky nim získá i okrasnou funkci, kterou sad vytvořený pouze z užitkových zákrsků nezíská. Lem zahrady v části vymezené sadu tvoří ovocné keře (rybíz, maliník, ostružiník, angrešt). V sadu je umístěn prostý bazén postavený z materiálů použitých při stavbě domu (žula, beton). Část bazénu bude osázena vodními rostlinami.

Na ovocný sad navazuje část krajinná, osázená dřevinami nacházejícími se v bezprostředním okolí zahrady (borovice lesní, smrk ztepilý, bříza bělokorá, jeřáb ptačí, dub letní, hloh jednosemenný, habr obecný). Lem v této části zajišťuje intimitu, a bude vytvořen z keřů, menších stromů a nesekané části trávníku (bez černý, růže šípková, jeřáb ptačí, hloh jednosemenný). V nesekané části trávníku budou vysázeny cibuloviny kvetoucí brzy zjara. V prostoru je jako solitera lípa malolistá.

Na hranici mezi sousedícími pozemky je zachována původní část, s pravokořennými švestkami domácími. Většina stávajících dřevin na pozemku je zachována.