NÁVRH ÚPRAVY DVORA V CENTRU PRAHY
studie 2012

Návrh odráží skutečnost, že se předmětný dvůr nachází v Praze na Starém Městě, vždy byl zpevněný a má velký estetický potenciál. Z těchto východisek se odvíjí návrh pokud jde o kompozici, výběr materiálů povrchů i rostlinného materiálu. Záměrem bylo zachovat dvoru jeho funkce i charakter a nepřinášet do něj cizorodé prvky (například vegetační plochy). Materiál rostlinný i stavební je navrhován takový, který se v okolí domu běžně nachází. Kompozičně je plocha dvora rozdělena do dvou částí, část určenou primárně k chození (přístupy do nebytových prostor, k popelnicím, vstup do dvora) a klidnější části, které mohou sloužit k umístění sezení. Pro obě části je navrhováno použití žulové kostky (rozměr 15/17). Vizuálně by však měly být odlišeny. Jednou z možností je odlišná vazba dlažby, nebo osetí spár trávou v klidových místech tak, aby byl ve spárách vytvořen travnatý kartáček. K odclonění problematických partií jsou navrhovány dřevěné zástěny porostlé popínavými dřevinami (Hedera helix, Parthenocissus tricuspidata). Zástěny jsou navrhovány čtyři, dvě u západní zdi a dvě jako souladný estetický akcent v místech u popelnic. Dále je navrhováno umístění truhlíků ze stejného dřeva jako treláže.