Kamenný kříž u obce Zálší. Drobné sakrální stavby, jako jsou kříže či boží muka, byly postaveny na místech odedávna významných a staly se symbolem jejich paměti, nebo nově zdůraznily význam místa, na němž byly postaveny, a staly se tak upomínkou událostí, jež neměly upadnout v zapomenutí. V obou případech jsou nejen výrazem úcty k Bohu, ale také ke krajině a jsou tak lidským prvkem vtisklým do krajinné paměti.