NÁVRH RODINNÉ ZAHRADY VE STŘÍBRNÉ LHOTĚ
studie 2013

Studie vychází z požadavků klienta navrhnout kompozici zahrady, na níž se nachází rozestavěný rodinný dům investora a menší objekt sloužící jako dům pro hosty, herna pro děti a další vedlejší rodinné aktivity. Úkolem bylo umístit na zahradě bazén, volejbalové hřiště, ohniště, osázet zahradu ovocnými stromy a dalším rostlinným materiálem, přičemž klientovi byly blízké zejména modernější úpravy zahrad.

Vzhledem ke skutečnosti, že klient požadoval umístění poměrně velkých ploch, které jsou vodorovné (bazén, hřiště, terasa), bylo navrženo vyrovnání svažitějšího pozemku do tří teras. Každá terasa má svůj program a objekty jsou na nich orientovány souladně s rodinným domem a hostovským domečkem.
První terasa plní funkci předzahrádky a zápraží, tj. má reprezentativní charakter. Nachází se na ní extenzivní trvalkový záhon ve vstupním prostoru a dlážděné terasy přiléhající k domu.
Druhá terasa má funkci užitnou, nachází se zde ovocný sad a bazén. Obojí je koncipováno nejenom jako hospodářský či užitný prvek, ale jako prvek s výrazným estetickým účinkem. Ovocné stromy jsou vysokokmenné a bazén je pouhou linkou v trávě osázenou v části vodními rostlinami.
Třetí terasa má funkci sportovního zázemí, nachází se zde hřiště, ohniště a domek s prostory pro volnočasové aktivity rodiny klienta.

Rozdílné prvky nacházející se na zahradě jsou esteticky sjednoceny pomocí kvalitní betonové dlažby o rozměru 600 x 300 mm, která je jakýmsi modulem, který je použit na dláždění teras, schodů, obrub bazénu a hřiště i na zahradní cesty. Modulový princip spočívá i ve skutečnosti, že dlaždice nejsou řezány. Veškeré prvky jsou navrženy tak, aby to nebylo nutné. Vazba dlaždic je nikoli "na zeď".