NÁVRH ZÁHONŮ V PRAZE - ZBRASLAVI
studie 2014

Požadavkem klienta bylo umístit v zahradě záhony pro pěstování zeleniny, vytvořit místo pro pěstování rybízu a kanadských borůvek, vyřešení části pozemku, která byla nově vyrovnána a případné dosázení prostoru předzahrádky. Řešená zahrada je majiteli užívána přibližně 7 let. Na pozemku stojí moderní dům s plochou střechou. Zahrada byla částečně upravena a osázena zahradnickou firmou.

Tyto skutečnosti přinášejí do návrhu omezení, neboť kompozice zahrady je v podstatě definovaná. Na pozemku je umístěn bazén, dětské hřiště, je definována přístupová a příjezdová část, hranice pozemku je lemována stříhaným živým plotem tvořeným hlohyní šarlatovou (Pyracantha coccinea), v přední části se nacházejí drobné keřové lemy a záhony tvořené různými dřevinami a trvalkami (Pieris japonica, Magnolia sp., Pinus mugo, Abies sp., Cotoneaster sp., Berberis vulgaris, Euonymus fortunei a pod). Další omezení vyplývá z různého materiálu již v zahradě použitého. Přístupová cesta je dlážděna betonovou zámkovou dlažbou, terasa a lem bazénu je tvořena dřevoplastem, plot lemující příjezdovou komunikaci je z betonových tvárnic, zbývající část plotu je tvořena pletivem a živým plotem z hlohyně. Další dané materiály jsou dvě barvy omítky domu a nízké betonové zídky u vstupu.

Vzhledem ke shora uvedeným limitům je snahou návrhu využít již v zahradě použité materiály a zachovat minimalistický charakter zahrady. Nad rámec zadání řeší tento návrh i další prvky, jejichž účelem je dát velmi ploché zahradě vertikální rozměr. Záhony jsou koncipovány jako vyvýšené, vytvořené ze stejného materiálu, který je použitý v předzahrádce na nízké zídky u vstupu. Výhodou vyvýšeného záhonu je jeho větší atraktivita, ale i vhodnější podmínky pro pěstovanou zeleninu. Některý ze záhonů je možné osít letničkovou směsí a ze zeleninového koutku tak vytvořit příjemné rozkvetlé místo. Vertikální rozměr zahradě přidají stromy, keře a popínavé rostliny. Druhy jsou vybrány tak, že korespondují s minimalistickým charakterem zahrady.